U bent van harte welkom 

                     op onze website

 

Vul nu onze enquête in en laat ons weten wat u belangrijk vindt voor Rozendaal. Of download de enquête hier.

Jan Mulderink nieuwe voorzitter van het bestuur van BGR.

Voor toelichting op onze visie rondom de Dorpsschool klik hier.

U vindt/vond onze stylus plugin in uw brievenbus, wij wensen u veel plezier. Wilt u weten waarvoor u deze kunt gebruiken, klik hier.

Voor verslagen van laatste raadsvergaderingen, klik hier.

Loes Hupkes nieuwe fractievoorzitter BGR, zie bijgaand persbericht.

Overlijden Alex Koning

Verdrietig laten wij weten dat 10 januari 2017 volslagen onverwachts onze fractievoorzitter Alex Koning is overleden. Alex was charismatisch en betrokken, vol humor en altijd geïnteresseerd. Hij was bekend en bemind binnen de Rozendaalse gemeenschap en binnen de politiek wereld. BGR zal hem erg missen en wenst zijn vrouw, zonen en overige familie en vrienden veel sterkte.

Initiatiefvoorstel BGR over herbeplanting bomen

Dit voorstel wordt behandeld in de Gemeenteraad van 13 december 2016.

Persbericht BGR inzake luchtkwaliteit inwoners Rozendaal.

Zie bijgaand ons persbericht over onze met algemene stemmen aangenomen motie over de luchtkwaliteit langs de A12 .

Onze Algemene Beschouwingen 2017, klik hier.

Heeft u zich al aangemeld bij de WhatsApp Buurt preventie groep?

Op initiatief van Lex de Lange in samenspraak met BGR heeft Rozendaal nu 3 WhatsApp Buurt Preventie groepen. Bent u al aangemeld? Lees hier hoe u zich kan aanmelden.


De BGR vertegenwoordigt als partij de belangen van alle Rozendalers.

De BGR wil Rozendaal bij een houden door:

  1. EIGENTIJDSE VOORZIENINGEN VOOR JONG EN OUD: een realistische, haalbare en snelle aanpak van de Dorpsschool; bijv. op de steenhoek!
  2. AANDACHT VOOR ENERGIEBESPARING EN CONCRETE DUURZAME MILIEUACTIES: steun elektrisch rijden en zorg voor gezondheid schoolkinderen.
  3. RESPECT VOOR ONS CULTUURHISTORISCHE ERFGOED: behoud van de mooie (groene) parels in ons dorp.
  4. DEGELIJK EN VOORUITZIEND FINANCIEEL BELEID: geen verspilling, geld reserveren voor nieuwe sociale taken en steun (oudere) inwoners.
  5. DIRECTE COMMUNICATIE MET DE BURGERS: opzoeken, vragen, open en gewogen besluitvorming in de Raad en zeker geen tunnelvisie.