Welkom

 

Algemene Beschouwingen 2020, weer anders dan anders, uitgesproken op 5 november 2019.

Algemene Beschouwingen 2019 BGR, anders dan anders, werden uitgesproken op 6 november 2018.


Verkiezingsprogramma BGR: 


voor Rozendaal, samen naar de toekomst en naar Rozendaal 3.0, lees het volledige verkiezingsprogramma.Uitspraak RvS: fijn voor kinderen en leerkrachten

Op 31 januari jl. deed de RvS uitspraak over de ingebrachte bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging van de Bremheuvel. EÚn bezwaar inzake breder gebruik van de (gym)voorzieningen in de toekomstige school werd toegekend, de overige bezwaren werden afgewezen. Gelukkig voor de kinderen en leerkrachten betekent deze toekenning geen vertraging in de oplevering van de brede school. B&W verwacht dat eind dit jaar de oplevering plaatsvindt. Klik hier voor de volledige uitspraak van de RvS.

BGR stelt kandidatenlijst vast en introduceert WhatsApp groep Rozendaal 3.0, zie ook ons persbericht

Jan Mulderink nieuwe voorzitter van het bestuur van BGR.

U vindt/vond onze stylus plugin in uw brievenbus, wij wensen u veel plezier. Wilt u weten waarvoor u deze kunt gebruiken, klik hier.

Voor verslagen van laatste raadsvergaderingen, klik hier.

Loes Hupkes nieuwe fractievoorzitter BGR, zie bijgaand persbericht.

Overlijden Alex Koning

Verdrietig laten wij weten dat 10 januari 2017 volslagen onverwachts onze fractievoorzitter Alex Koning is overleden. Alex was charismatisch en betrokken, vol humor en altijd ge´nteresseerd. Hij was bekend en bemind binnen de Rozendaalse gemeenschap en binnen de politiek wereld. BGR zal hem erg missen en wenst zijn vrouw, zonen en overige familie en vrienden veel sterkte.

Initiatiefvoorstel BGR over herbeplanting bomen

Dit voorstel wordt behandeld in de Gemeenteraad van 13 december 2016.

Persbericht BGR inzake luchtkwaliteit inwoners Rozendaal.

Zie bijgaand ons persbericht over onze met algemene stemmen aangenomen motie over de luchtkwaliteit langs de A12 .

De BGR vertegenwoordigt als partij de belangen van alle Rozendalers.

De BGR wil Rozendaal bij een houden door:

  1. EIGENTIJDSE VOORZIENINGEN VOOR JONG EN OUD: een realistische, haalbare en snelle aanpak van de Dorpsschool; bijv. op de steenhoek!
  2. AANDACHT VOOR ENERGIEBESPARING EN CONCRETE DUURZAME MILIEUACTIES: steun elektrisch rijden en zorg voor gezondheid schoolkinderen.
  3. RESPECT VOOR ONS CULTUURHISTORISCHE ERFGOED: behoud van de mooie (groene) parels in ons dorp.
  4. DEGELIJK EN VOORUITZIEND FINANCIEEL BELEID: geen verspilling, geld reserveren voor nieuwe sociale taken en steun (oudere) inwoners.
  5. DIRECTE COMMUNICATIE MET DE BURGERS: opzoeken, vragen, open en gewogen besluitvorming in de Raad en zeker geen tunnelvisie.