U bent van harte welkom 

                     op onze website

 

BGR in de Gelderlander van 30 juli 2016

Een interview met de fractievoorzitter Alex Koning en de bestuursvoorzitter René Zendijk door Quirijn Visscher.

Persbericht van BGR inzake nieuwe Dorpsschool

Zie bijgaand ons persbericht over de agendapunten van de Raadsvergadering van 5 juli 2016 inzake de nieuwe Dorpsschool.

Vertrek Hester van der Voort/komst Mike Waltmans

In de komende Commissievergadering (5 juli 2016) neemt Hester van der Voort afscheid van de Rozendaalse politiek vanwege verhuizing naar Driebergen. Zij wordt opgevolgd door Mike Waltmans, hij wordt in de Gemeenteraadsvergadering van 5 juli 2016 benoemd als lid van de Commissie van Advies. 

Heeft u de Veiligebuurt app al geïnstalleerd? Klik hier voor de registratie-instructie. Samen maken wij Rozendaal nog veiliger (een initiatief van Lex de Lange in samenspraak met BGR).

Verslag van de raadsvergaderingen van 31 mei 2016 en de bijzondere raadsvergadering ter gelegenheid van het bezoek van de Commissaris van de Koning op 2 juni 2016, klik hier.

Verslag van de raadsvergadering van 19 april 2016, klik hier.

Op de Landelijke Opruim Dag 2016 (19 maart) 

maakten fractie- en bestuursleden van BGR de straatnaambordjes, verkeers-borden en waarschuwingsborden schoon. Ook zwerfvuil dat hier en daar lag werd opgeruimd. Klik hier voor foto's.

Verslag van de raadsvergadering van 8 maart 2016, klik hier.

Verslag van de raadsvergadering van 26 januari 2016, klik hier.

Samen een oogje in het zeil houden op de Kapellenberg 

met de nieuwe app veiligebuurt.nl, een initiatief van Lex de Lange in samenspraak met BGR. Lees verder hoe één en ander werkt.


Naar aanleiding van onze suggesties en wensen in de Algemene Beschouwingen heeft een delegatie van BGR onlangs gesproken met B&W. Het verslag van deze bijeenkomst vindt u hier.  

 

Onze Algemene Beschouwingen 2016 staan op de site. Voor het verslag van de vergadering van 3 november 2015 klik hier.


Verslagen van de Raadsvergadering 30 juni 201515 september 2015 en 20 oktober 2015.


Notitie BGR fractie over financieel beleid

Deze notitie over het financieel beleid van het college en de coalitiepartijen van de gemeente Rozendaal van 16 juni jl. is als ingekomen stuk geplaatst op de Raadsvergadering van 30 juni 2015). Klik hier voor de notitie.

Voor het verslag van de Raadsvergadering van 28 april 2015 kunt u hier klikken. toon HTML-versie van het document

Standpunt BGR toon HTML-versie van het document over voorstellen inzake nieuwe dorpsschool in raadsvergadering van 28 april 2015.

Benieuwd naar de uitslag van de enquête? Klik hier voor de ingediende antwoorden. toon HTML-versie van het document

Het persbericht toon HTML-versie van het document vindt u hier.

r

BGR lanceert wijkcontacten

In het BGR logo staat ‘Midden in Rozendaal’. Daarmee zeggen we dat we betrokken willen zijn bij hetgeen er leeft in de Rozendaalse samenleving. De BGR wil dat veel concreter gaan maken. Niet alleen in de periode naar de verkiezingen toe, maar juist ook daarna. Lees verder....


De BGR vertegenwoordigt als partij de belangen van alle Rozendalers.

De BGR wil Rozendaal bij een houden door:

  1. EIGENTIJDSE VOORZIENINGEN VOOR JONG EN OUD: een realistische, haalbare en snelle aanpak van de Dorpsschool; bijv. op de steenhoek!
  2. AANDACHT VOOR ENERGIEBESPARING EN CONCRETE DUURZAME MILIEUACTIES: steun elektrisch rijden en zorg voor gezondheid schoolkinderen.
  3. RESPECT VOOR ONS CULTUURHISTORISCHE ERFGOED: behoud van de mooie (groene) parels in ons dorp.
  4. DEGELIJK EN VOORUITZIEND FINANCIEEL BELEID: geen verspilling, geld reserveren voor nieuwe sociale taken en steun (oudere) inwoners.
  5. DIRECTE COMMUNICATIE MET DE BURGERS: opzoeken, vragen, open en gewogen besluitvorming in de Raad en zeker geen tunnelvisie.