De nieuwe Dorpsschool


Uitspraak RvS: fijn voor kinderen en leerkrachten

Op 31 januari jl. deed de RvS uitspraak over de ingebrachte bezwaren tegen de bestemmingsplanwijziging van de Bremheuvel. En bezwaar inzake breder gebruik van de (gym)voorzieningen in de toekomstige school werd toegekend, de overige bezwaren werden afgewezen. Gelukkig voor de kinderen en leerkrachten betekent deze toekenning geen vertraging in de oplevering van de brede school. B&W verwacht dat eind dit jaar de oplevering plaatsvindt. Klik hier voor de volledige uitspraak van de RvS.

Visie BGR over de Dorpsschool van 31 januari 2017.

Standpunt BGR toon HTML-versie van het document inzake voorstellen in de Raadsvergadering van 28 april 2015 over de nieuwe Dorpsschool.

Uitslag BGR enquete nieuwe Dorpsschool

Klik hier voor de uitslag van de enquete toon HTML-versie van het document die BGR huis-aan-huis en digitaal verspreid heeft. De inzendingen tot en met 12 april 2015 zijn hierin verwerkt. Het persbericht toon HTML-versie van het document over de uitslag treft u hier.

Feiten Nieuwe Dorpsschool Steenhoek op een rijtje

Op deze flyer (ingesloten bij het huis-aan-huis verspreide verkorte verkiezingsprogramma) vindt u de feiten over de nieuwe Dorpsschool Steenhoek op een rijtje.

Finale conclusies BGR inzake Brede School Rozendaal

Op basis van de Raadsvergadering d.d. 18 februari 2014, de bijeenkomst met de buurt op 26 februari 2014 en verdere discussies is het eerdere advies van de Cie Mulderink aangepast en afgerond. Er zijn finale conclusies getrokken en de gevraagde keuzes zijn gemaakt. Door de fractie is het standpunt bepaald.

Lees de finale conclusies BGR en het standpunt van de fractie.

BGR stuurt brief naar B&W en verzoekt verkeers- problemen Dorpsschool Steenhoek snel aan te pakken en geeft in nagezonden brief mogelijke opties voor verkeersafwikkeling

Bent u benieuwd naar de inhoud, klik hier.

Bent u benieuwd naar de nagezonden brief met mogelijke opties voor verkeersafwikkeling, klik hier.

26 februari 2014 informatie bijeenkomst voor de omwonenden van de Steenhoek gehouden


Op de informatiebijeenkomst voor de omwonenden van de Steenhoek heeft de BGR het rapport van de commissie Mulderink toegelicht. Ook hebben wij een eerste indruk opgedaan van de verkeersproblematiek en gewenste oplossingen.

Zoals toegezegd hebben wij een vergelijking van 3 locaties gemaakt.

Bent u benieuwd naar het verslag van de bijeenkomst, klik hier

Bent u benieuwd naar onze presentatie, klik dan hier

Bent u benieuwd naar de vergelijking van 3 locaties, klik hier

Vernieuwbouw school op de Steenhoek kan snel en goedkoper

De commissie Mulderink, ingesteld door de leden van Belangen Gemeenschap Rozendaal, heeft via het bestuur het rapport aangeboden aan de fractievoorzitter. De commissie heeft de conclusie getrokken dat op de locatie Steenhoek snel een nieuwe school gebouwd kan worden. 

Aanbiedingsbrief Rapport Commissie Mulderink februari 2014

Rapport Commissie Mulderink februari 2014

De brief aan de burgemeester 

De BGR is bijzonder verheugd dat u de locatie Steenhoek weer serieus betrekt bij de politieke discussie over de locatie keuze voor de nieuwe dorpsschool.

Lees verder.......


Achtergrond informatie

Eerder verschenen publicaties BGR inzake de Dorpsschool