De BGR informeert u graag over haar

                     standpunten.

 


De Belangengemeenschap Rozendaal (BGR) is een betrokken, gedegen en rationele partij voor alle Rozendalers. De partij wordt gevormd door Betrokken, Gedreven en Realistische dorpsgenoten die graag hun steentje bijdragen aan het dorp. Een partij voor alle Rozendalers, want het gemeenschappelijke dat ons bindt, is ons dorp en de directe leefomgeving.

 

De BGR vertegenwoordigt als belangengemeenschap de belangen van alle Rozendalers. Dat is de oorspronkelijke reden van de oprichting in 1958 en dit uitgangspunt vormt nog steeds de ziel van de partij.