BGR en de Bijen



Aanbieden Bijenhotel aan Geldersch Landschap en Kasteelen


Op 23 april 2014 werd door de leden van BGR een bijenhotel aangeboden aan 700-jarig Kasteel Rosendael. Onderstaand vindt u enkele foto's van dat moment.







BGR schenkt bijenwoningen aan Dorpsschool en overhandigt lespakket

BGR wil graag de bijenkennis vergroten en heeft de kinderen van de bovenbouw van de Dorpsschool een lespakket over bijen aangeboden. Ook zijn twee bijenwoningen aan de school geschonken, een kijkhotel en een echte bungalow, nog wel als bouwpakket. Op de foto zie je hoe Karin Spillenaar Bilgen het bouwpakket overhandigt aan juf Karen Laseur van groep 8 van de Dorpsschool Rozendaal.  



Tabel Bloeitijden en drachtwaarde planten 

 

Interessante sites die het waard zijn te worden bezocht:


Nederlandse Bijenhoudersvereniging 

Digitaal overzicht van 263 in Nederland voorkomende bijen en hun relaties