Giftenreglement

In de Algemene Ledenvergadering van 16 januari 2014 is het volgende giftenreglement vastgesteld:

Giftenreglement ingevolge artikel 34 Wet Financiering Politieke Partijen.