Historie BGR

 

In 1957 namen twee nieuw ingezetenen van de gemeente Rozendaal, de heren Rijssen en Kramer, het initiatief om alle nieuwe en oude Rozendalers in een nieuw op te richten verkiezingsvereniging samen te brengen. In 1958 volgde toen de oprichtingsvergadering van de Belangengemeenschap Rozendaal in restaurant De Rozenhoek. In die vergadering werd ook een kandidatenlijst opgesteld voor de naderende verkiezingen. Baron van Pallandt werd als meest samenbindende persoon als nummer één op de lijst gezet. Naast die lijst van BGR deden nog lijsten mee van een oude Rozendaalse groepering en van de PvdA.

 

De overwegingen om de partij op te richten waren:

-  Rozendaal is te klein voor een politiek stelsel gebaseerd op de landelijke

    politieke partijen

-  In de gemeenteraad moesten alle inwoners van Rozendaal zich

   vertegenwoordigd vinden

 

Het doel van de BGR werd destijds als volgt verwoord: De vereniging stelt zich ten doel om in democratische samenwerking met alle groeperingen van de bevolking in de gemeente Rozendaal de belangen van de gemeente en haar inwoners te behartigen.

 

In de jaren 1970-1974 was BGR de enige lijst. Uit ontevredenheid over die situatie is toen Rozendaal '74 ontstaan en herrees ook de PvdA weer als PAK.

 

Oude prent van het kasteel en het gemeente huis.