De uitgangspunten van de BGR

 

De BGR staat voor de behartiging van de belangen van de inwoners van de gemeente Rozendaal. Wij doen dat al meer dan 60 jaar en hebben in die periode wethouders, raadsleden en bestuurders geleverd.

 

In ons beleid hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • Het belang van de inwoners staat voorop, de rol van het lokale bestuur is vooral voorwaardenscheppend en richtinggevend.
  • De BGR is er voor alle inwoners van Rozendaal; oud en jong, voor mensen die hier al jaren wonen maar natuurlijk ook voor degenen die hier kort geleden zijn komen wonen.

Vertrouwen en continuïteit vormt de basis van het te voeren beleid van de BGR. Naast tijdige en volledige informatie aan de inwoners, initieert de BGR gerichte acties die de kans op het voortbestaan van onze unieke dorpsgemeenschap bevorderen.

 

De enquêtes die de BGR in 2001, 2005, 2010, 2013 en 2017 onder de inwoners van Rozendaal heeft gehouden gaven een duidelijk beeld van hun meningen en wensen. Dit beeld hebben wij vertaald in concrete doelstellingen die u in de verkiezingsprogramma's van BGR kunt terugvinden.