Verkiezingsprogramma 2010 - 2014

Dit zijn de thema’s die voor de BGR bij de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 leidend zijn geweest:

 

 1. Identiteit van de Gemeente Rozendaal
  FinanciŽn op orde; Goede balans tussen zelf doen, samenwerken en uitbesteden; Betrokken, active burgers; Zelfstandigheid van de gemeente
 2. Welzijn van de burgers
  Ouderenbeleid; Jongerenbeleid; Minimabeleid; Veiligheid; Verenigingsleven
 3. Kwaliteit van de woon- en leefomgeving
  Behoud van historische dorpskern; Meer maatschappelijke functies toekennen aan de dorpskern; Behoud landschappelijke kwaliteit van onze gemeente
 4. Ruimtelijke ordening
  Woningbouw; Plan "De Del"; Visie Kapellenberg West
 5. Onderwijs
  Middelbaar onderwijs; Basisonderwijs; Kinderopvang