BGR en haar vertegenwoordigers 

 

De BGR heeft 4 plaatsen in de Gemeenteraad, waarbij ieder raadslid belast is met een eigen aandachtsgebied. De fractie wordt ondersteund door drie commissieleden.   


Raadsleden:

  • Loes Hupkes, fractievoorzitter en belast met portefeuille Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
  • Karin Spillenaar Bilgen-Dekker, portefeuille Welzijn, Sociale Zaken, Onderwijs, Cultuur, Recreatie en Sport
  • Hans Veltman, portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer
  • Renť Zendijk, portefeuille Algemene Zaken en FinanciŽn

Commissieleden: