Commissielid Mike Waltmans (benoemd op 5 juli 2016) 


Portefeuille Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu, Openbare Werken, Verkeer en Vervoer 

 


Als wiskundige, geboren in 1961 en woonachtig in Rozendaal, kan ik voor mijn politieke werk ervaring en kennis op een breed terrein inzetten. Ik heb zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid gewerkt.


Ik zit sinds 2004 voor de VVD in de provinciale politiek als Statencommissielid en als Statenlid sinds 2007. Verder zat ik van 1998 tot 2009 in een gemeenteraads-commissie van Westervoort, gevolgd door een lidmaatschap aan de Gemeenteraad Westervoort van 2000 tot 2009. Ook zat ik van 1995 tot 1998 in het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland. Omdat de VVD niet deelneemt aan gemeenteraadsverkiezingen in Rozendaal kan ik mij voor BGR inzetten voor de lokale politiek. Ook binnen BGR ben ik eerder actief geweest als bestuurslid van 2010 tot 2012.